تصویر نجومی روز ناسا ۲۰۱۸ July 15 – حلقه های اطراف سحابی حلقه

تصویر نجومی روز ناسا ۲۰۱۸ July 15 – حلقه های اطراف سحابی حلقه  >> این جرم که به سحابی حلقه (M57) مشهور است را می توان با یک تلسکوپ کوچک دید.

 

تصویر نجومی روز ناسا 2018 July 15 - حلقه های اطراف سحابی حلقه

تصویر نجومی روز ناسا ۲۰۱۸ July 15 – حلقه های اطراف سحابی حلقه

 

حلقه ی مرکزی که به راحتی قابل مشاهده است حدود یک سال نوری گستردگی دارد، اما این نمایش ژرف فوق العاده که یک همکاری مشترک از ترکیب داده های سه تلسکوپ بزرگ و مختلف است؛ رشته های تاب خورده ای از گاز درخشان را نمایان کرده است که از ستاره مرکزی سحابی به بیرون گسترده شده اند.
این تصویر ترکیبی جذاب شامل داده های تصویری باند هیدروژن، انتشار نور مرئی و انتشار مادون قرمز است.

این سحابی یک نمونه ی شناخته شده از سحابی سیاره نما است که البته مواد درخشان هیچ ارتباطی یا یک سیاره ندارند؛ در واقع یک ستاره خورشید مانند که در حال مرگ است؛ مواد گازی و لایه های خارجی خود را به بیرون پرتاب میکند. سحابی حلقه در فاصله ی حدود ۲۰۰۰ سال نوری از ما در صورت فلکی چنگ رومی قرار دارد.

منبع: عکس روز ناسا   https://apod.nasa.gov/apod/ap180715.html
ترجمه: ساره واحدی   –  http://astro-picture-nasa.blogfa.com/
عکس بزرگتر را در سایت تصویر نجومی روز ناسا ببینید.

دانلود مجموعه کتاب جمع آوری شده با موضوع مکانیک کلاسیک

دانلود مجموعه کتاب جمع آوری شده با موضوع الکترومغناطیس
دانلود مجموعه کتاب جمع آوری شده با موضوع مکانیک کوانتومی

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.